Decyzje Stypendialne

Prosimy o odbiór decyzji administracyjnych dot. Stypendium Rektora za wyniki w nauce.

Decyzje należy odebrać do 27 maja 2014 r. Prosimy w tym celu mieć przygotowane oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów, które dostępne jest pod linkiem: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna/Oswiadczenie-o-niepobieraniu-swiadczen-pomocy-materialnej-na-wiecej-niz-jednym-kierunku-studiow

Nieodebranie decyzji skutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczeń.

Bookmark the permalink.

Comments are closed