[Aktualizacja 13.04.2016] Opłaty za niezaliczone przedmioty

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną listą opłat za niezadowalające wyniki w nauce wystawionych na podstawie decyzji nr 65/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 maja 2015 roku.

Lista dotyczy również osób, które ubiegały się o uzyskanie ulg w opłatach. Kwota należności została naliczona z uwzględnieniem opinii Wydziałowej Rady Samorządów Studenckiego Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Termin płatności został przesunięty tj. należy wpłacić do dnia 20.04.2016 (II rata do 20.05.2016). Wpłat należy dokonać na indywidualne konta podane w systemie USOS.

Jednocześnie informujemy, że niespełnienie obowiązku wpłaty w przewidzianym terminie będzie przez władze Wydziału potraktowane jako rezygnacja ze studiów. Konsekwencją tego będzie pominięcie nazwisk osób na protokołach zajęć, bez możliwości tzw. „odkreślenia”, po uiszczeniu opłat w terminie późniejszym niż wyznaczony.

Ostateczna lista opłat

Decyzja nr 65/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2015/2016

Bookmark the permalink.

Comments are closed