Opinia studentów o dr hab. Tomaszewskim

Od kilku tygodni dostajemy od Was liczne sygnały, iż przedmioty prowadzone przez dra hab. Tomaszewskiego tj. ARSTE, TINE oraz TSST, są prowadzone niezgodnie z Regulaminem Studiów. Rozpoczęliśmy już próby poprawy sytuacji, jednak do dalszych działań potrzebna jest także Wasza pomoc. Potrzebujemy opinii od studentów które będziemy mogli przedstawić na Komisji Rady Wydziału ds. kształcenia.

Efektem naszych dotychczasowych starań jest pismo od prorektora ds. studiów, która nakazuje usunąć zapis o przyznawaniu punktów za obecność na wykładach. Podjęte przez nas kolejne działania mogą doprowadzić do m.in. zmiany prowadzącego w przyszłym semestrze i dostosowanie regulaminu przedmiotu do regulaminu studiów, dlatego też prosimy Was o jak najwięcej uwag związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu Studiów, niewłaściwym podejściem do zajęć i studentów, a także wszelkich innych istotnych informacji, które mają wpływ na jego ocenę jako nauczyciela akademickiego. Oczywiście czekamy także na pozytywne opinie na temat dr hab inż. Artura Tomaszewskiego

Chcielibyśmy przypomnieć, iż mogliśmy podjąć takie działania tylko dzięki wynikom ankiet wypełnianych przez Was w trakcie Ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz głosom oddanym w konkursie Złota Kreda. Liczymy na jak największy odzew z Waszej strony!

W miarę możliwości prosimy o przychylenie się do naszej prośby i podawanie w formularzu numeru indeksu. Oczywiście nie jest to wymagane, bo najważniejsze są opinie. Jednak podanie numeru albumu nadaje wynikom formularza  wiarygodności.

  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
 

Bookmark the permalink.

Comments are closed