Ustalenia dotyczące rejestracji

Kończy się się wrześniowa sesja egzaminacyjna, dlatego też pragniemy przypomnieć bardzo ważne terminy, których należy przestrzegać. Dotyczy to zwłaszcza osób mających niepewną sytuację na studiach. Dodatkowo prosimy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami pod koniec semestru.

Bookmark the permalink.

Comments are closed