Wprowadzanie poprawek w deklaracjach semestralnych

 

Zakończył się okres rejestracyjny, czyli czas w którym następuje zapisanie studentów na deklarowane przedmioty.

W pierwszym tygodniu należy sprawdzić status deklaracji, ponieważ może okazać się, że zabrakło dla nas miejsc na dany przedmiot lub liczba chętnych była niewystarczająca, aby zajęcia ruszyły.

W deklaracjach mogą pojawić się następujące oznaczenia:

Z– oznacza, że jesteśmy zapisani na przedmiot.

R– jesteśmy wpisani na listę rezerwową, nadal istnieje szansa zapisania się na przedmiot, jeśli inny student zrezygnuje. Wypisujemy się z tego przedmiotu tylko jeśli jesteśmy pewni, że nie chcemy na niego uczęszczać. Wypisać możemy się tylko w dziekanacie.

Brak litery– oznacza, że deklaracja przedmiotu czeka na akceptację lub jest niepoprawna.

Na początku semestru istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia zmian w złożonej deklaracji semestralnej. Oczywiście zasady edycji deklaracji są nieco inne na początku semestru niż przed jego rozpoczęciem. Aby oszczędzić sobie czasu i problemów, polecamy zapoznać się z poniższymi zasadami:

I. Przez pierwsze trzy dni możemy dokonywać samodzielnie określonych zmian przez Internet lub
w dziekanacie.

Zakres możliwych do dokonania zmian przez internet jest następujący:

  • dopisywanie nowych przedmiotów do deklaracji;
  • modyfikowanie deklaracji przedmiotów, na które nie zostaliśmy jeszcze zapisani;
  • usuwanie przedmiotów, na które nie zostaliśmy zapisani (przy przedmiocie nie ma żadnego statusu, ani Z ani R)

Wszelkie pozostałe operacje muszą być wykonane w dziekanacie*

*Studenci semestrów 6-9 studiów  pierwszego stopnia i studenci studiów drugiego stopnia mogą dokonywać zmian w sekretariatach dydaktycznych swoich instytutów.

II. Ostatniego, czwartego dnia wszelkie zmiany mogą być wykonane tylko w dziekanacie.

III. Wypisywanie się z przedmiotu (status Z)

Ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotów jesteśmy na koniec semestru rozliczani. Jeśli istnieje przedmiot, który mamy zadeklarowany, a nie uczęszczamy na zajęcia, to dostaniemy z niego automatycznie ocenę 2 na koniec semestru.

Wydeklarowanie przedmiotu, na który jesteśmy zapisani jest operacją bardziej złożoną i sposób postępowania możemy podzielić na dwa przypadki:

  • Na przedmiot jest zapisana wystarczająca liczba chętnych, która umożliwia uruchomienie przedmiotu (więcej niż 20 osób)
  • Na przedmiot jest zapisanych  mniej niż 20 osób.

W pierwszym przypadku wystarczy udać się do dziekanatu i poprosić o wydeklarowanie przedmiotu.

W drugim przypadku należy napisać podanie skierowane do Prodziekana ds. Nauczania z prośbą o wyrażenie zgody na wypisanie z przedmiotu. Podanie, na którym znajdzie się zgoda Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych instytutu, który realizuje przedmiot, zanosimy do Dziekanatu i czekamy na decyzję Prodziekana. W systemie pojawi się wówczas odpowiedni status tj. jeśli wnioskujemy o wypisanie – przy decyzji pozytywnej przedmiot zostanie usunięty z deklaracji, przy negatywnej – pozostanie;
jeśli wnioskujemy o zapisanie – przedmiot pojawi się w deklaracji ze statusem zapisu (litera Z).

Wzór podania o wypisanie z przedmiotu
Wzór podanie o zapisanie na przedmiot

Podania są rozpatrywane przez Prodziekana na bieżąco każdego dnia, po zamknięciu Dziekanatu. Statusy zmian powinny być widoczne w ciągu doby.

Więcej informacji na temat zapisów na przedmioty, zasad, składania deklaracji znajduje się na
STRONIE WYDZIAŁU.

Dla ułatwienia wstawiamy również listę Zastępców Dyrektorów ds. Dydaktycznych:

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej:
doc. dr inż. Tomasz Traczyk
pok. 518

Instytut Informatyki:
mgr inż. Rajmund Kożuszek
pok. 205

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
dr inż. Sławomir Szostak
pok. 159

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
doc. dr inż. Jacek Cichocki
pok. 424

Instytut Systemów Elektronicznych
dr inż. Piotr Z. Wieczorek
pok. 221, 259

Instytut Telekomunikacji
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
doc. dr inż. Sławomir Kula
pok. 508

Bookmark the permalink.

Comments are closed