Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze 17Z

[AKTUALIZACJA 9 kwietnia 2018]

Poniżej udostępniamy ostateczną listę opłat za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2017/2018 (17Z).
Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto w systemie USOS.
Termin płatności upływa dnia 17 kwietna 2018 r.
(Termin II raty – 17 maja 2018 r. , w przypadku decyzji o płatności w ratach)

[WPIS 6 marca 2018]

Poniżej udostępniamy wstępną listę opłat za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2017/2018 (17Z). Opłaty wyliczone są, zgodnie z Decyzją Rektora nr 72/2017, z dnia 22 maja 2017 r.

  • stawka 10zł i 15zł za godzinę zajęć (JK), odpowiednio dla studiów polskojęzycznych i angielskojęzycznych, za zajęcia audytoryjne typu ćwiczenia, laboratoria, projekty
  • 80 zł za zajęcia wykładowe
  • 360 zł za edycję pracy magisterskiej
  • 200 zł za edycję pracy inżynierskiej

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie tej listy, oraz ewentualne wnioski o częściową redukcję kosztów, wynikającą z:

  • potwierdzonego przez prowadzących faktu zaliczenia niektórych form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty) i uznania tych zaliczeń w semestrze bieżącym,
  • trudnej sytuacji materialnej, odpowiednio udokumentowanej (np. stypendium socjalne)

należy składać w formie pisemnej do dn. 16.03.2018r., w pok.119.
Wzór podania znajduje się na stronie Wydziału (Inne).

UWAGA!
Termin płatności zostanie ustalony i podany do wiadomości dopiero po rozpatrzeniu wniosków i odwołań od listy wstępnej. Osoby, które nie zamierzają składać odwołań, proszone są o wstrzymanie się z płatnościami do momentu podania terminu wpłaty i ukazania się ostatecznej kwoty na indywidualnym koncie w systemie USOS.

LISTA OSTATECZNA/ FINAL LIST

Jednocześnie informujemy, że niespełnienie obowiązku wpłaty w przewidzianym terminie będzie przez władze Wydziału potraktowane jako rezygnacja ze studiów. Konsekwencją tego będzie pominięcie nazwisk osób na protokołach zajęć, bez możliwości tzw. „odkreślenia”, po uiszczeniu opłat w terminie późniejszym niż wyznaczony.
.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed