Plebiscyt Złota Kreda 16Z

banner_kolor
Wydziałowa Rada Samorządu zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w

plebiscycie na najlepszych nauczycieli akademickich ,,Złota Kreda 16Z”

W tej edycji można oddać głos na nauczycieli akademickich, którzy prowadzili zajęcia na naszym Wydziale w semestrze 16L. Tradycyjnie wybieramy najlepszego wykładowcę oraz najlepszego prowadzącego zajęcia pomocnicze (ćwiczenia, laboratoria, projekty).

To wspaniała okazja, by podzielić się z nami swoimi uwagami. Są one dla nas bardzo cenne, bo na ich podstawie możemy wyciągnąć wnioski na temat bieżącego stanu jakości kształcenia na naszym Wydziale. Już kilkakrotnie dzięki Waszym opiniom byliśmy w stanie zmienić coś na lepsze w dydaktyce na Elce. Na nasz wniosek zmienili się prowadzący przedmiot, którzy obrażali studentów lub łamali regulamin. A to wszystko dzięki temu, że poprzednie roczniki poinformowały nas o problemowych sytuacjach.

Jeśli jakiś prowadzący zachwycił Was sposobem, w jaki zrealizował przedmiot, wystawcie mu wysoką ocenę oraz skomentujcie dlaczego zasługuje na nagrodę. Jeśli jednak macie jakieś uwagi dotyczące prowadzenia zajęć, któryś prowadzący złamał regulamin przedmiotu, zmienił zasady zaliczania w trakcie semestru, bądź po prostu był nie prostudencki, to nie bójcie się wyrazić swojej opinii.

Jednak, żeby głosowanie (a więc również siła Waszych uwag) było reprezentatywne, potrzebujemy jak najwyższej frekwencji. Dlatego zachęcamy Was gorąco do głosowania, weźcie sprawy w swoje ręce! Namawiajcie znajomych, przyjaciół i obcych ludzi by głosowali. Pokażmy, że głos studenta też ma znaczenie.

Zagłosować można poprzez nasz nowy system dostępny pod adresem  http://kreda.pw/ . System wymaga założenia konta i weryfikacji poprzez Wasz mionowy mail – nie zrażajcie się tym, rejestracja zajmie Wam tylko chwilę.

banner_kolor

Deklaracje semestralne

21 czerwca 2016 roku podczas Komisji Rady Wydziału ds. Kształcenia, zastępcy Dyrektorów Instytutów ds. Dydaktyki wyrazili zaniepokojenie, z powodu niewielkiej ilości deklaracji semestralnych jakie zostały złożone przez studentów do tej pory. Odsetek deklaracji jest dużo mniejszy niż był zazwyczaj. Najmniej deklaracji złożonych zostało wśród studentów na studiach 2. stopnia oraz semestrów 5-9 na studiach 1. stopnia.

Przypomnijmy, iż:

„Poczynając od pierwszego semestru studiów studenci zapisują się na przedmioty składając deklaracje semestralne. Deklaracje semestralne zawierają zestawy przedmiotów, na które studenci chcą uczęszczać w następnym semestrze. Studenci składają deklaracje semestralne przez Internet w ostatnich tygodniach zajęć, nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej. Niezłożenie deklaracji semestralnej w tym terminie odpowiada złożeniu deklaracji pustej, co oznacza deklarację nieuczęszczania na żadne przedmioty w następnym semestrze.”

Często przychodzicie do nas na początku nowego semestru z prośbą, czy możemy coś zrobić by przedmiot został uruchomiony, ponieważ Wam brakuje go do absolutorium. Niestety wtedy nic nie możemy zrobić, bo jest już za późno na jakiekolwiek zmiany. Przedmioty, które pod koniec czerwca nie osiągną pułapu ~10-12 osób zapisanych na przedmiot, nie mogą zostać uruchomione. Dlatego jako Wasi przedstawiciele na wydziale bardzo prosimy byście złożyli deklaracje (w szczególności na przedmioty obieralne) tak by przedmioty na które chcecie uczęszczać ruszyły.

Dokładną instrukcje, do złożenia deklaracji, znajdziecie w rozdziale 7 naszego poradnika. >klik<

Zasady zapisów na przedmioty są szczegółowo opisane na stronie wydziału. >klik<

Czas na złożenie deklaracji macie do 30 czerwca bieżącego roku. >klik<

Najczęściej zadawane pytania pod koniec semestru

Jak co semestr otrzymujemy od Was wiele pytań związanych z kończącym się właśnie semestrem. Z tego względu postanowiliśmy stworzyć krótkie wytłumaczenie najczęściej zadawanych pytań.

1. Jaką liczbę JD/JDK mogę stracić, aby pomimo tego uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów?

W przypadku Elastycznego Systemu Studiów nie należy sugerować się tym ile jednostek można stracić. Specyfika tego systemu wymaga zwrócenia uwagi na tak zwane „rygory studiów”, czyli opis minimalnych wymagań jakie należy spełnić, żeby uzyskać rejestrację na kolejny semestr.

Rygory studiów dostępne są pod adresem – https://eres.elka.pw.edu.pl/eres/www_ryg.displ_rygx

Uwaga! Na każdy semestr określona jest liczba jednostek dydaktycznych (JD) oraz jednostek dydaktycznych kierunkowych (JDK), które trzeba mieć na koniec semestru. Należy spełnić jednocześnie warunek minimalnej ilość JD i JDK.

2. Brakuje mi JD/JDK, aby uzyskać rejestrację. Co w takim wypadku?

W takim przypadku jeśli co najmniej jednym z niezliczonych przedmiotów jest przedmiot egzaminacyjny należy poprosić o egzamin komisyjny z jednego wybranego niezliczonego przedmiotu.

Prośbę należy skierować do Prodziekana ds. Nauczania w specjalnie wyznaczonym przez niego dniu. Następnego dnia od rana odbywają się egzaminy z poszczególnych przedmiotów.

Uwaga! Komis jest egzaminem ostatniej szansy. Od niego zależy być albo nie być studenta na wydziale, dlatego też komis nie jest przyznawany jako dodatkowy termin egzaminu osobom, które mają pewną sytuację na studiach.

3. Nie zaliczyłem egzaminu komisyjnego. Czy to już koniec?

Sytuacja nieco się komplikuje jednakże istnieje jeszcze realna szansa na uzyskanie rejestracji warunkowej na kolejny semestr. W tym momencie należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału o warunkową rejestrację na kolejny semestr. Trzeba pamiętać o terminach wyznaczonych przez Dziekanat, gdyż następnego dnia Dziekan przyjmuje tylko i wyłącznie osoby, które złożyły podanie w wyznaczonym terminie!

Decyzja podejmowana przez Dziekana jest decyzją ostateczną i nie ma możliwości odwołania się od niej.

4. Nie zaliczyłem sesji. Zarekrutowałem się ponownie i co mam teraz zrobić?

Student, który będąc aktualnie studentem EiTI, z jakichkolwiek powodów, chce ponownie wziąć udział w rekrutacji na ten sam kierunek, na którym jest obecnie, ma prawo to zrobić. W momencie, gdy zostanie przyjęty na studia w procesie ponownej rekrutacji, przy składaniu dokumentów zostanie poproszony o podjęcie decyzji: czy zostaje na kierunku obecnym, czy zostaje skreślony ze “starych studiów” i jest rejestrowany jako nowy student.

W przypadku, gdy “w sesji nie poszło”, wybieramy rejestrację na nowy kierunek. W przypadku, gdy udało nam się zaliczyć przedmioty i chcemy kontynuować studia na starym kierunku, nie donosimy dokumentów.

5. Nie zaliczyłem sesji i nie zarekrutowałem się ponownie.

Nic nie da się zrobić w takiej sytuacji. Niezależnie od tego, czy zostaną wolne miejsca na kierunku czy też nie. Student, aby znaleźć się na studiach musi przejść proces rekrutacji. Jedynym rozwiązaniem jest zarekrutowanie się na studia przy najbliższej okazji.

6. Nie zaliczyłem przedmiotu. Czy muszę zaliczyć go w następnym semestrze?

Elastyczny System Studiów pozwala na to, aby nie deklarować w kolejnym semestrze niezaliczonych przedmiotów, jednakże należy pamiętać o semestrach krytycznych, do których należy dany przedmiot zaliczyć.

Niezaliczone przedmioty powinny zostać zadeklarowane automatycznie, jednakże warto sprawdzić czy rzeczywiście się tak stało. W przypadku, kiedy nie chcemy realizować niezaliczonego przedmiotu w kolejnym semestrze należy go wydeklarować!

7. Ile muszę wyrobić przedmiotów z klasy NES?

Przedmiot „Prawo” znajdujący się w planie studiów na pierwszym semestrze wyrabia jednostki z klasy NES na pierwszym etapie. Do końca drugiego etapu należy zaliczyć jeszcze dwa odchamy, które warto zrealizować na początkowych semestrach.

8. Do kiedy muszę zaliczyć języki?

Na I stopniu studiów każdy student musi wyrobić 12 JD języków obcych oraz zaliczyć egzamin B2. Szczegółowe zasady w jaki sposób zalicza się języki opisane są na stronach SJO, a pomocy udzielić mogą pracownicy SJO.

Na Wydziale EiTI każdego studenta dotyczą dwa warunki: musi wyrobić 12 JD (1JD = 1h/tyg. języka) oraz te 12JD musi zostać zaliczone do 6 sem włącznie. Niespełnienie tych warunków powoduje skreślenie z listy studentów. ERES umożliwia elastyczne deklarowanie języków.

9. Mam certyfikat z B2. Czy muszę zapisać się na LOT?

Lektorat Ogólnotechniczny jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów, którzy zaliczyli egzamin B2 przed rozpoczęciem zajęć z języków obcych na ich Wydziale i nie uczestniczyli w zajęciach modułowych z języka angielskiego

10. Chciałbym zmienić kierunek. Co muszę zrobić?

Zgodnie z Regulaminem Studiów student może przenieść się na inny kierunek studiów w ramach wydziału, na inny wydział Politechniki Warszawskiej lub z innej uczelni do Politechniki Warszawskiej, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na wydziale lub w uczelni, które opuszcza.

O przeniesienie może się ubiegać student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub pierwszy semestr studiów na studiach drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo zostało to opisane przez naszego kolegę Wojtka Niespodziewanego w tym  poradniku.  Zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do nas przy pomocy formularza kontaktowego

[Kwaterunek] Dzisiaj koniec prefencji

Każda osoba, która chce w przyszłym roku mieszkać w akademiku, powinna złożyć preferencje. Jeśli chcecie zostać w tym samym pokoju – też składacie preferencje! Brak złożonych preferencji oznacza, że obojętne Wam do jakiego pokoju traficie. Jeśli nie powiecie nam wprost, gdzie chcecie mieszkać, to – UWAGA! – możecie tam nie trafić! A czasu macie niewiele! Wniosek komisji o doinstalowanie do systemu modułu czytania w myślach wciąż nie został rozpatrzony 😉

Akademiki wydziałowe, w których możecie otrzymać miejsca, to DS Riviera i DS Ustronie. Dysponujemy też małymi pulami miejsc w DS Akademik i DS Tatrzańska. W tych akademikach możecie otrzymać miejsce nawet nie mając zasiedzenia.

W pozostałych akademikach otrzymacie pokój jedynie jeśli spełnicie wszystkie poniższe warunki:

– otrzymaliście swój przydział przez system w akcji kwaterunkowej na rok 2015/16 (a nie z Banku Miejsc lub innymi drogami),
– mieszkacie tym obecnie (jeśli więc w trakcie roku zmieniliście pokój, to tracicie zasiedzenie),
– macie skład większościowy na pokój lub segment (w zależności od układu miejsc w akademiku) – tzn. co najmniej 51% osób mieszkających w segmencie spełnia te warunki.

Zasiedzenia nie obejmują pokoi jednoosobowych. Osoby mieszkające obecnie w takich pokojach powinny uzasadnić swoją preferencję, jeśli chcą tam zostać.

Jeśli chodzi o akademiki wydziałowe, to dysponujemy następującymi miejscami:

  • DS Riviera – w tym akademiku mamy najwięcej miejsc. Są to segmenty 3-osoby + 3-osoby oraz samodzielne pokoje 2-osobowe. Tych drugich jest jednak niewiele, są przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób niepełnosprawnych i małżeństw. Każdy segment i pokój samodzielny zawiera łazienkę.

  • DS Ustronie – pokoje 2-osobowe. Łazienki na korytarzu.

  • DS Akademik – niewielka pula samodzielnych 2- i 3-osobowych. Łazienki na korytarzu.

  • DS Tatrzańska – niewielka pula pokoi w segmentach 2+2. Łazienki w segmencie.

Zachęcamy przede wszystkim do składania preferencji na DS Riviera i DS Ustronie.

Składanie preferencji w systemie

Jeśli przemyśleliście dokładnie, gdzie chcecie mieszkać, czas zaznaczyć to w systemie. Jeśli chcecie mieszkać w pokoju lub segmencie razem ze znajomymi pamiętajcie, żeby tworząc preferencje zaznaczyć opcję Zakładam skład albo dołączyć do składu utworzonego przez inną osobę.

Jeśli Wasz międzywydziałowy skład chce mieszkać w akademiku, który nie jest akademikiem wydziałowym EiTI, to skład powinna zakładać osoba, dla której jest to akademik wydziałowy.

Jeśli wiecie, w którym pokoju chcecie mieszkać (szczególnie, gdy chcecie zostać w tym samym pokoju), postarajcie się wybrać konkretny numer pokoju. Jednak, gdy zmieniacie akademik lub pokój, nie wybierajcie numeru na chybił-trafił! Tworząc preferencje możecie wybrać wielkość pokoju i zakres pięter, na których chcecie mieszkać, ewentualne dodatkowe uwagi wpiszcie w pole opis.

Opis – właśnie – to bardzo ważne pole. Jeśli nie chcecie mieszkać z kimś w pokoju, ale wolelibyście mieszkać z nim po sąsiedzku – np. na tym samym piętrze/w tym samym akademiku, zaznaczcie to koniecznie w opisie. Jeśli z kimś nie chcecie mieszkać – też to napiszcie! Jeśli nie podacie informacji wprost, to raczej na to nie wpadniemy.

Jeśli chcecie mieszkać ze znajomym, który nie wziął udziału w tej akcji kwaterunkowej, ale weźmie w następnych (np. jako kandydat na studia I lub II stopnia albo w akcji uzupełniającej) to też to zaznaczcie. W uwagach podajcie jego imię i nazwisko oraz akcję, w której planuje brać udział. Bądźcie przy tym rozsądni – jeśli Wasz znajomy nie dostanie miejsca w akcji, bo np. zapomni się zarejestrować, to najprawdopodobniej dostaniecie przypadkowego współlokatora z Banku Miejsc!

Jeśli marzy Wam się pokój 1-osobowy, to chcemy Was ostrzec, że to bardzo odważne marzenia 😉 Jedynki to mniej niż 3% wszystkich miejsc, którymi dysponujemy jako wydział. Dlatego jeśli chcecie zaryzykować i o taką aplikować, to wysilcie się nieco i napiszcie, czemu to właśnie Wam należy się to miejsce. Koniecznie zaznaczcie, gdzie chcecie mieszkać, jeśli nie otrzymacie wymarzonego pokoju!

Bardzo prosimy o rozważne składanie wniosków osoby, które aplikują o akademik “na wszelki wypadek”. Wasza rezygnacja może popsuć skład Waszym znajomym. Jeśli zdecydujecie się zrezygnować z otrzymanego miejsca, powiadomcie o tym jak najszybciej Wydziałową Komisję Kwaterunkową i swoich współlokatorów.

Więcej informacji znajdziecie oczywiście w Poradniku Kwaterowania, w szczególności w rozdziale Preferencje pokoju.

Składanie preferencji będzie otwarte do wtorku 31 maja. Nie przegapcie terminu! Przypomnijcie o składaniu preferencji znajomym 🙂

Opinia studentów o dr hab. Tomaszewskim

Od kilku tygodni dostajemy od Was liczne sygnały, iż przedmioty prowadzone przez dra hab. Tomaszewskiego tj. ARSTE, TINE oraz TSST, są prowadzone niezgodnie z Regulaminem Studiów. Rozpoczęliśmy już próby poprawy sytuacji, jednak do dalszych działań potrzebna jest także Wasza pomoc. Potrzebujemy opinii od studentów które będziemy mogli przedstawić na Komisji Rady Wydziału ds. kształcenia.

Efektem naszych dotychczasowych starań jest pismo od prorektora ds. studiów, która nakazuje usunąć zapis o przyznawaniu punktów za obecność na wykładach. Podjęte przez nas kolejne działania mogą doprowadzić do m.in. zmiany prowadzącego w przyszłym semestrze i dostosowanie regulaminu przedmiotu do regulaminu studiów, dlatego też prosimy Was o jak najwięcej uwag związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu Studiów, niewłaściwym podejściem do zajęć i studentów, a także wszelkich innych istotnych informacji, które mają wpływ na jego ocenę jako nauczyciela akademickiego. Oczywiście czekamy także na pozytywne opinie na temat dr hab inż. Artura Tomaszewskiego

Chcielibyśmy przypomnieć, iż mogliśmy podjąć takie działania tylko dzięki wynikom ankiet wypełnianych przez Was w trakcie Ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz głosom oddanym w konkursie Złota Kreda. Liczymy na jak największy odzew z Waszej strony!

W miarę możliwości prosimy o przychylenie się do naszej prośby i podawanie w formularzu numeru indeksu. Oczywiście nie jest to wymagane, bo najważniejsze są opinie. Jednak podanie numeru albumu nadaje wynikom formularza  wiarygodności.

  1. (wymagane)
  2. (wymagane)