Dydaktyka

Komisja Dydaktyczna SSPW zajmuje się wszystkimi sprawami dydaktycznymi studentów. W skład komisji wchodzą reprezentanci wszystkich wydziałów, reprezentanci kół naukowych oraz przewodniczący komisji.

W zakres działania Komisji Dydaktycznej wchodzą wszystkie sprawy dotyczące:

a) Funkcjonowania procesu dydaktycznego.
b) Wyrażania opinii dotyczącej elementów procesu kształcenia na PW.
c) Opiniowania zmian w przepisach dotyczących kształcenia na PW, w tym języków obcych.
d) Rozwoju i wspierania aktywności naukowej oraz dydaktycznej studentów.
e) Promocji działalności kół naukowych.
f) Popularyzacji i promocji nauki.

Comments are closed