Stypendium Rektora – Lista ostateczna (18L)

Publikujemy poniżej ostateczną listę, która została zatwierdzona przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.
Nie ma jeszcze decyzji umożliwiających wypłacanie stypendium. Dokumenty są w trakcie przygotowań, ale również muszą zostać zatwierdzone przez OKS.
Informacja pojawi się na naszej stronie.

LISTA OSTATECZNA

 

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze 17Z

[AKTUALIZACJA 9 kwietnia 2018]

Poniżej udostępniamy ostateczną listę opłat za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2017/2018 (17Z).
Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto w systemie USOS.
Termin płatności upływa dnia 17 kwietna 2018 r.
(Termin II raty – 17 maja 2018 r. , w przypadku decyzji o płatności w ratach)

[WPIS 6 marca 2018]

Poniżej udostępniamy wstępną listę opłat za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2017/2018 (17Z). Opłaty wyliczone są, zgodnie z Decyzją Rektora nr 72/2017, z dnia 22 maja 2017 r.

 • stawka 10zł i 15zł za godzinę zajęć (JK), odpowiednio dla studiów polskojęzycznych i angielskojęzycznych, za zajęcia audytoryjne typu ćwiczenia, laboratoria, projekty
 • 80 zł za zajęcia wykładowe
 • 360 zł za edycję pracy magisterskiej
 • 200 zł za edycję pracy inżynierskiej

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie tej listy, oraz ewentualne wnioski o częściową redukcję kosztów, wynikającą z:

 • potwierdzonego przez prowadzących faktu zaliczenia niektórych form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty) i uznania tych zaliczeń w semestrze bieżącym,
 • trudnej sytuacji materialnej, odpowiednio udokumentowanej (np. stypendium socjalne)

należy składać w formie pisemnej do dn. 16.03.2018r., w pok.119.
Wzór podania znajduje się na stronie Wydziału (Inne).

UWAGA!
Termin płatności zostanie ustalony i podany do wiadomości dopiero po rozpatrzeniu wniosków i odwołań od listy wstępnej. Osoby, które nie zamierzają składać odwołań, proszone są o wstrzymanie się z płatnościami do momentu podania terminu wpłaty i ukazania się ostatecznej kwoty na indywidualnym koncie w systemie USOS.

LISTA OSTATECZNA/ FINAL LIST

Jednocześnie informujemy, że niespełnienie obowiązku wpłaty w przewidzianym terminie będzie przez władze Wydziału potraktowane jako rezygnacja ze studiów. Konsekwencją tego będzie pominięcie nazwisk osób na protokołach zajęć, bez możliwości tzw. „odkreślenia”, po uiszczeniu opłat w terminie późniejszym niż wyznaczony.
.

 

Przydatne informacje przed nowym semestrem

Powoli kończy się sesja i czas pomyśleć co trzeba zrobić, poza zaliczeniem wszystkich egzaminów, aby znaleźć się w semestrze 18L.
Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje:

1. Zapisy na przedmioty w systemie USOSWeb

Po raz pierwszy studenci kierunków:

 • Inżynieria Biomedyczna (I i II stopnia)
 • Automatyka i Robotyka (I stopień) zainteresowani realizacją przedmiotu „BIT – Biometryczna identyfikacja tożsamości”

dokonują zapisu za pośrednictwem systemu USOSWeb.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału: link

Na przedmioty, które nie występują w systemie USOSWeb (klasa OT, praca dyplomowa etc.), studenci IBM rejestrują się za pomocą systemu ERES.

2. Zapisy na przedmioty w systemie ERES

Studenci pozostałych kierunków składają deklaracje w systemie ERES po raz ostatni według dotychczasowych zasad.
Wszystkie przydatne informacje znajdują się w poradniku napisanym przez studenta naszego Wydziału.

W obu przypadkach deklaracje semestralne można składać do 11 lutego 2018 r. (niedziela).
Wcześniejszy zapis zwiększa szansę na dostanie się na wybrane przedmioty*!

* Zasady przyjmowania na przedmioty nie zostają zmienione w tym semestrze. Składając deklarację wcześniej tj. przed rozpoczęciem nowego semestru, pozwalasz lepiej oszacować liczbę miejsc przewidywanych na przedmiot w danym semestrze, co zwiększa Twoją szansę dostania się na niego 

 

3. Przedmiot Biometryczna Identyfikacja Tożsamości (BIT)

 • Studenci kierunku Informatyka na specjalności SID będą mieli możliwość zapisania się na przedmiot BIT za pomocą podań, przez trzy dni po rozpoczęciu semestru. Zarezerwowane jest dla nich 30 miejsc, a preferencje mają studenci rozpoczynający 7. i 9. semestr, jeżeli jest to przewidywany przez nich semestr zakończenia studiów.
 • Kierunki AiR (I stopień) oraz IBM (I oraz II stopień) mogą rejestrować się na ten przedmiot w systemie USOSWeb. Mają wspólną pulę zarezerwowanych 20 miejsc, ze względu na to, iż przedmiot znajduje się w klasie przedmiotów obieralnych AiR oraz IBM.
 • Inne kierunki mogą również składać podania do Prodziekana ds. Nauczania o przyjęcie na przedmiot, nie powinno być problemu z zapisem w sytuacji gdy zostaną wolne miejsca.

 

 

4. Najczęściej zadawane pytania na pierwszym semestrze

Przypominamy o bardzo przydatnym artykule 😉

5. Deklaracja języka obcego

Jak zapisać się na LOT?
Jaki język zadeklarować przed egzaminem B2?
Jak zapisać się na hiszpański?

Dokładne instrukcje jak odpowiednio zadeklarować język obcy w zależności od realizowanego etapu znajdują się na stronie Wydziału: link

6. Zapisy na WF

Zapisy na WF w semestrze 18L odbywają się za pośrednictwem systemu USOSWeb we wtorek 6.02.2018  w godzinach 9.00 – 15.00. Więcej informacji pod adresem: link

 

7. Ankietyzacja zajęć
Do 10.02.2018 r. studenci mają możliwość wyrażenia swojej opinii o prowadzących na serwerze studia.elka.pw.edu.pl.
Ankiety to nasze prawo, korzystajmy z niego!
Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut.