Stypendium Rektora – Lista ostateczna (18L)

Publikujemy poniżej ostateczną listę, która została zatwierdzona przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.
Nie ma jeszcze decyzji umożliwiających wypłacanie stypendium. Dokumenty są w trakcie przygotowań, ale również muszą zostać zatwierdzone przez OKS.
Informacja pojawi się na naszej stronie.

LISTA OSTATECZNA

 

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze 17Z

[AKTUALIZACJA 9 kwietnia 2018]

Poniżej udostępniamy ostateczną listę opłat za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2017/2018 (17Z).
Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto w systemie USOS.
Termin płatności upływa dnia 17 kwietna 2018 r.
(Termin II raty – 17 maja 2018 r. , w przypadku decyzji o płatności w ratach)

[WPIS 6 marca 2018]

Poniżej udostępniamy wstępną listę opłat za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2017/2018 (17Z). Opłaty wyliczone są, zgodnie z Decyzją Rektora nr 72/2017, z dnia 22 maja 2017 r.

 • stawka 10zł i 15zł za godzinę zajęć (JK), odpowiednio dla studiów polskojęzycznych i angielskojęzycznych, za zajęcia audytoryjne typu ćwiczenia, laboratoria, projekty
 • 80 zł za zajęcia wykładowe
 • 360 zł za edycję pracy magisterskiej
 • 200 zł za edycję pracy inżynierskiej

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie tej listy, oraz ewentualne wnioski o częściową redukcję kosztów, wynikającą z:

 • potwierdzonego przez prowadzących faktu zaliczenia niektórych form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty) i uznania tych zaliczeń w semestrze bieżącym,
 • trudnej sytuacji materialnej, odpowiednio udokumentowanej (np. stypendium socjalne)

należy składać w formie pisemnej do dn. 16.03.2018r., w pok.119.
Wzór podania znajduje się na stronie Wydziału (Inne).

UWAGA!
Termin płatności zostanie ustalony i podany do wiadomości dopiero po rozpatrzeniu wniosków i odwołań od listy wstępnej. Osoby, które nie zamierzają składać odwołań, proszone są o wstrzymanie się z płatnościami do momentu podania terminu wpłaty i ukazania się ostatecznej kwoty na indywidualnym koncie w systemie USOS.

LISTA OSTATECZNA/ FINAL LIST

Jednocześnie informujemy, że niespełnienie obowiązku wpłaty w przewidzianym terminie będzie przez władze Wydziału potraktowane jako rezygnacja ze studiów. Konsekwencją tego będzie pominięcie nazwisk osób na protokołach zajęć, bez możliwości tzw. „odkreślenia”, po uiszczeniu opłat w terminie późniejszym niż wyznaczony.
.

 

Przydatne informacje przed nowym semestrem

Powoli kończy się sesja i czas pomyśleć co trzeba zrobić, poza zaliczeniem wszystkich egzaminów, aby znaleźć się w semestrze 18L.
Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje:

1. Zapisy na przedmioty w systemie USOSWeb

Po raz pierwszy studenci kierunków:

 • Inżynieria Biomedyczna (I i II stopnia)
 • Automatyka i Robotyka (I stopień) zainteresowani realizacją przedmiotu „BIT – Biometryczna identyfikacja tożsamości”

dokonują zapisu za pośrednictwem systemu USOSWeb.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału: link

Na przedmioty, które nie występują w systemie USOSWeb (klasa OT, praca dyplomowa etc.), studenci IBM rejestrują się za pomocą systemu ERES.

2. Zapisy na przedmioty w systemie ERES

Studenci pozostałych kierunków składają deklaracje w systemie ERES po raz ostatni według dotychczasowych zasad.
Wszystkie przydatne informacje znajdują się w poradniku napisanym przez studenta naszego Wydziału.

W obu przypadkach deklaracje semestralne można składać do 11 lutego 2018 r. (niedziela).
Wcześniejszy zapis zwiększa szansę na dostanie się na wybrane przedmioty*!

* Zasady przyjmowania na przedmioty nie zostają zmienione w tym semestrze. Składając deklarację wcześniej tj. przed rozpoczęciem nowego semestru, pozwalasz lepiej oszacować liczbę miejsc przewidywanych na przedmiot w danym semestrze, co zwiększa Twoją szansę dostania się na niego 

 

3. Przedmiot Biometryczna Identyfikacja Tożsamości (BIT)

 • Studenci kierunku Informatyka na specjalności SID będą mieli możliwość zapisania się na przedmiot BIT za pomocą podań, przez trzy dni po rozpoczęciu semestru. Zarezerwowane jest dla nich 30 miejsc, a preferencje mają studenci rozpoczynający 7. i 9. semestr, jeżeli jest to przewidywany przez nich semestr zakończenia studiów.
 • Kierunki AiR (I stopień) oraz IBM (I oraz II stopień) mogą rejestrować się na ten przedmiot w systemie USOSWeb. Mają wspólną pulę zarezerwowanych 20 miejsc, ze względu na to, iż przedmiot znajduje się w klasie przedmiotów obieralnych AiR oraz IBM.
 • Inne kierunki mogą również składać podania do Prodziekana ds. Nauczania o przyjęcie na przedmiot, nie powinno być problemu z zapisem w sytuacji gdy zostaną wolne miejsca.

 

 

4. Najczęściej zadawane pytania na pierwszym semestrze

Przypominamy o bardzo przydatnym artykule 😉

5. Deklaracja języka obcego

Jak zapisać się na LOT?
Jaki język zadeklarować przed egzaminem B2?
Jak zapisać się na hiszpański?

Dokładne instrukcje jak odpowiednio zadeklarować język obcy w zależności od realizowanego etapu znajdują się na stronie Wydziału: link

6. Zapisy na WF

Zapisy na WF w semestrze 18L odbywają się za pośrednictwem systemu USOSWeb we wtorek 6.02.2018  w godzinach 9.00 – 15.00. Więcej informacji pod adresem: link

 

7. Ankietyzacja zajęć
Do 10.02.2018 r. studenci mają możliwość wyrażenia swojej opinii o prowadzących na serwerze studia.elka.pw.edu.pl.
Ankiety to nasze prawo, korzystajmy z niego!
Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut.

 

 

 

Opłaty za niezadowalające wyniki w nauce 17Z [AKTUALIZACJA]

Prosimy o zapoznanie się z listą opłat za niezadowalające wyniki w nauce wystawionych na podstawie decyzji nr 72/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 roku.

(stawka 10zł i 15zł za godzinę zajęć, odpowiednio dla studiów polskojęzycznych i angielskojęzycznych, za zajęcia audytoryjne typu ćwiczenia, laboratoria, projekty oraz 80 zł za zajęcia wykładowe, 360 zł . za edycję pracy magisterskiej i 200 zł za edycję pracy inżynierskiej)

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie tej listy, oraz ewentualne wnioski o częściowe umorzenie kosztów, wynikające z potwierdzonego przez prowadzących faktu zaliczenia niektórych form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty), a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, odpowiednio udokumentowanej (np. stypendium socjalne) należy składać w formie pisemnej do dnia 14.11.2017 r. w pok. 119.

Pojawiła się ostateczna lista prosimy o zapoznanie się.

Wzór podań znajdziecie tutaj: http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Zalaczniki-i-formularze/Formularze lub tutaj . Termin płatności to 30.11.2017.

OSTATECZNA LISTA

Jednocześnie informujemy, że niespełnienie obowiązku wpłaty w przewidzianym terminie będzie przez władze Wydziału potraktowane jako rezygnacja ze studiów. Konsekwencją tego będzie pominięcie nazwisk osób na protokołach zajęć, bez możliwości tzw. „odkreślenia”, po uiszczeniu opłat w terminie późniejszym niż wyznaczony.
Decyzja nr 72/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Stypendia za wyniki w nauce – lista wstępna

Prezentujemy wstępne listy dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce. Jeśli ktoś uważa, że złożył wniosek, a nie ma go na liście, bądź widniejąca na liście przyporządkowana mu średnia lub liczba uzyskanych punktów ECTS za dwa poprzednie semestry jest niezgodna ze stanem faktycznym, to istnieje możliwość zgłoszenia takiej wątpliwości w formie podania do Prodziekana ds. Studenckich. Podania takie będą przyjmowane do 8. listopada br. w p. 119.