Wprowadzanie poprawek w deklaracjach semestralnych

 

Zakończył się okres rejestracyjny, czyli czas w którym następuje zapisanie studentów na deklarowane przedmioty.

W pierwszym tygodniu należy sprawdzić status deklaracji, ponieważ może okazać się, że zabrakło dla nas miejsc na dany przedmiot lub liczba chętnych była niewystarczająca, aby zajęcia ruszyły.

W deklaracjach mogą pojawić się następujące oznaczenia:

Z– oznacza, że jesteśmy zapisani na przedmiot.

R– jesteśmy wpisani na listę rezerwową, nadal istnieje szansa zapisania się na przedmiot, jeśli inny student zrezygnuje. Wypisujemy się z tego przedmiotu tylko jeśli jesteśmy pewni, że nie chcemy na niego uczęszczać. Wypisać możemy się tylko w dziekanacie.

Brak litery– oznacza, że deklaracja przedmiotu czeka na akceptację lub jest niepoprawna.

Na początku semestru istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia zmian w złożonej deklaracji semestralnej. Oczywiście zasady edycji deklaracji są nieco inne na początku semestru niż przed jego rozpoczęciem. Aby oszczędzić sobie czasu i problemów, polecamy zapoznać się z poniższymi zasadami:

I. Przez pierwsze trzy dni możemy dokonywać samodzielnie określonych zmian przez Internet lub
w dziekanacie.

Zakres możliwych do dokonania zmian przez internet jest następujący:

  • dopisywanie nowych przedmiotów do deklaracji;
  • modyfikowanie deklaracji przedmiotów, na które nie zostaliśmy jeszcze zapisani;
  • usuwanie przedmiotów, na które nie zostaliśmy zapisani (przy przedmiocie nie ma żadnego statusu, ani Z ani R)

Wszelkie pozostałe operacje muszą być wykonane w dziekanacie*

*Studenci semestrów 6-9 studiów  pierwszego stopnia i studenci studiów drugiego stopnia mogą dokonywać zmian w sekretariatach dydaktycznych swoich instytutów.

II. Ostatniego, czwartego dnia wszelkie zmiany mogą być wykonane tylko w dziekanacie.

III. Wypisywanie się z przedmiotu (status Z)

Ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotów jesteśmy na koniec semestru rozliczani. Jeśli istnieje przedmiot, który mamy zadeklarowany, a nie uczęszczamy na zajęcia, to dostaniemy z niego automatycznie ocenę 2 na koniec semestru.

Wydeklarowanie przedmiotu, na który jesteśmy zapisani jest operacją bardziej złożoną i sposób postępowania możemy podzielić na dwa przypadki:

  • Na przedmiot jest zapisana wystarczająca liczba chętnych, która umożliwia uruchomienie przedmiotu (więcej niż 20 osób)
  • Na przedmiot jest zapisanych  mniej niż 20 osób.

W pierwszym przypadku wystarczy udać się do dziekanatu i poprosić o wydeklarowanie przedmiotu.

W drugim przypadku należy napisać podanie skierowane do Prodziekana ds. Nauczania z prośbą o wyrażenie zgody na wypisanie z przedmiotu. Podanie, na którym znajdzie się zgoda Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych instytutu, który realizuje przedmiot, zanosimy do Dziekanatu i czekamy na decyzję Prodziekana. W systemie pojawi się wówczas odpowiedni status tj. jeśli wnioskujemy o wypisanie – przy decyzji pozytywnej przedmiot zostanie usunięty z deklaracji, przy negatywnej – pozostanie;
jeśli wnioskujemy o zapisanie – przedmiot pojawi się w deklaracji ze statusem zapisu (litera Z).

Wzór podania o wypisanie z przedmiotu
Wzór podanie o zapisanie na przedmiot

Podania są rozpatrywane przez Prodziekana na bieżąco każdego dnia, po zamknięciu Dziekanatu. Statusy zmian powinny być widoczne w ciągu doby.

Więcej informacji na temat zapisów na przedmioty, zasad, składania deklaracji znajduje się na
STRONIE WYDZIAŁU.

Dla ułatwienia wstawiamy również listę Zastępców Dyrektorów ds. Dydaktycznych:

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej:
doc. dr inż. Tomasz Traczyk
pok. 518

Instytut Informatyki:
mgr inż. Rajmund Kożuszek
pok. 205

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
dr inż. Sławomir Szostak
pok. 159

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
doc. dr inż. Jacek Cichocki
pok. 424

Instytut Systemów Elektronicznych
dr inż. Piotr Z. Wieczorek
pok. 221, 259

Instytut Telekomunikacji
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
doc. dr inż. Sławomir Kula
pok. 508

Przydatne informacje przed nowym semestrem

Powoli kończy się sesja i czas pomyśleć co trzeba zrobić, poza zaliczeniem wszystkich egzaminów, aby znaleźć się w semestrze 18L.
Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje:

1. Zapisy na przedmioty w systemie USOSWeb

Po raz pierwszy studenci kierunków:

  • Inżynieria Biomedyczna (I i II stopnia)
  • Automatyka i Robotyka (I stopień) zainteresowani realizacją przedmiotu „BIT – Biometryczna identyfikacja tożsamości”

dokonują zapisu za pośrednictwem systemu USOSWeb.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału: link

Na przedmioty, które nie występują w systemie USOSWeb (klasa OT, praca dyplomowa etc.), studenci IBM rejestrują się za pomocą systemu ERES.

2. Zapisy na przedmioty w systemie ERES

Studenci pozostałych kierunków składają deklaracje w systemie ERES po raz ostatni według dotychczasowych zasad.
Wszystkie przydatne informacje znajdują się w poradniku napisanym przez studenta naszego Wydziału.

W obu przypadkach deklaracje semestralne można składać do 11 lutego 2018 r. (niedziela).
Wcześniejszy zapis zwiększa szansę na dostanie się na wybrane przedmioty*!

* Zasady przyjmowania na przedmioty nie zostają zmienione w tym semestrze. Składając deklarację wcześniej tj. przed rozpoczęciem nowego semestru, pozwalasz lepiej oszacować liczbę miejsc przewidywanych na przedmiot w danym semestrze, co zwiększa Twoją szansę dostania się na niego 

 

3. Przedmiot Biometryczna Identyfikacja Tożsamości (BIT)

  • Studenci kierunku Informatyka na specjalności SID będą mieli możliwość zapisania się na przedmiot BIT za pomocą podań, przez trzy dni po rozpoczęciu semestru. Zarezerwowane jest dla nich 30 miejsc, a preferencje mają studenci rozpoczynający 7. i 9. semestr, jeżeli jest to przewidywany przez nich semestr zakończenia studiów.
  • Kierunki AiR (I stopień) oraz IBM (I oraz II stopień) mogą rejestrować się na ten przedmiot w systemie USOSWeb. Mają wspólną pulę zarezerwowanych 20 miejsc, ze względu na to, iż przedmiot znajduje się w klasie przedmiotów obieralnych AiR oraz IBM.
  • Inne kierunki mogą również składać podania do Prodziekana ds. Nauczania o przyjęcie na przedmiot, nie powinno być problemu z zapisem w sytuacji gdy zostaną wolne miejsca.

 

 

4. Najczęściej zadawane pytania na pierwszym semestrze

Przypominamy o bardzo przydatnym artykule 😉

5. Deklaracja języka obcego

Jak zapisać się na LOT?
Jaki język zadeklarować przed egzaminem B2?
Jak zapisać się na hiszpański?

Dokładne instrukcje jak odpowiednio zadeklarować język obcy w zależności od realizowanego etapu znajdują się na stronie Wydziału: link

6. Zapisy na WF

Zapisy na WF w semestrze 18L odbywają się za pośrednictwem systemu USOSWeb we wtorek 6.02.2018  w godzinach 9.00 – 15.00. Więcej informacji pod adresem: link

 

7. Ankietyzacja zajęć
Do 10.02.2018 r. studenci mają możliwość wyrażenia swojej opinii o prowadzących na serwerze studia.elka.pw.edu.pl.
Ankiety to nasze prawo, korzystajmy z niego!
Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut.

 

 

 

Opłaty za niezadowalające wyniki w nauce 17Z [AKTUALIZACJA]

Prosimy o zapoznanie się z listą opłat za niezadowalające wyniki w nauce wystawionych na podstawie decyzji nr 72/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 roku.

(stawka 10zł i 15zł za godzinę zajęć, odpowiednio dla studiów polskojęzycznych i angielskojęzycznych, za zajęcia audytoryjne typu ćwiczenia, laboratoria, projekty oraz 80 zł za zajęcia wykładowe, 360 zł . za edycję pracy magisterskiej i 200 zł za edycję pracy inżynierskiej)

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie tej listy, oraz ewentualne wnioski o częściowe umorzenie kosztów, wynikające z potwierdzonego przez prowadzących faktu zaliczenia niektórych form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty), a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, odpowiednio udokumentowanej (np. stypendium socjalne) należy składać w formie pisemnej do dnia 14.11.2017 r. w pok. 119.

Pojawiła się ostateczna lista prosimy o zapoznanie się.

Wzór podań znajdziecie tutaj: http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Zalaczniki-i-formularze/Formularze lub tutaj . Termin płatności to 30.11.2017.

OSTATECZNA LISTA

Jednocześnie informujemy, że niespełnienie obowiązku wpłaty w przewidzianym terminie będzie przez władze Wydziału potraktowane jako rezygnacja ze studiów. Konsekwencją tego będzie pominięcie nazwisk osób na protokołach zajęć, bez możliwości tzw. „odkreślenia”, po uiszczeniu opłat w terminie późniejszym niż wyznaczony.
Decyzja nr 72/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Plebiscyt Złota Kreda – edycja 17Z

banner_kolor
Wydziałowa Rada Samorządu zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału
plebiscycie na najlepszych nauczycieli akademickich ,,Złota Kreda”

W tej edycji można oddać głos na nauczycieli akademickich, którzy prowadzili zajęcia na naszym Wydziale w semestrze 16L. Tradycyjnie wybieramy najlepszego wykładowcę oraz najlepszego prowadzącego zajęcia pomocnicze (ćwiczenia, laboratoria, projekty).

To wspaniała okazja, by podzielić się z nami swoimi uwagami. Są one dla nas bardzo cenne, bo na ich podstawie możemy wyciągnąć wnioski na temat bieżącego stanu jakości kształcenia na naszym Wydziale. Już kilkakrotnie dzięki Waszym opiniom byliśmy w stanie zmienić coś na lepsze w dydaktyce na Elce. To wszystko dzięki temu, że poprzednie roczniki poinformowały nas o problemowych sytuacjach.

Jeśli jakiś prowadzący zachwycił Was sposobem, w jaki zrealizował przedmiot, wystawcie mu wysoką ocenę oraz skomentujcie, dlaczego zasługuje na nagrodę. Jeśli jednak macie jakieś uwagi dotyczące prowadzenia zajęć, któryś prowadzący złamał regulamin przedmiotu, zmienił zasady zaliczania w trakcie semestru, bądź po prostu nie był prostudencki, to nie bójcie się wyrazić swojej opinii.

Jednak, żeby głosowanie (a więc również siła Waszych uwag) było reprezentatywne, potrzebujemy jak najwyższej frekwencji. Dlatego zachęcamy Was gorąco do głosowania. Weźcie sprawy w swoje ręce! Namawiajcie znajomych, przyjaciół i kolegów, by głosowali. Pokażmy, że głos studenta ma znaczenie.

Zagłosować można poprzez nasz system dostępny pod adresem  http://kreda.pw/ . System wymaga założenia konta i weryfikacji poprzez Wasz mionowy mail – nie zrażajcie się tym, rejestracja zajmie Wam tylko chwilę.

banner_kolor

Zostań członkiem Rady Wydziału EiTI

Wydziałowa Rada Samorządu ogłasza nabór na przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w semestrze 17Z. Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się zwykle w ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00.

Rada Wydziału to przede wszystkim:

a) reprezentowanie interesu studentów, w tym
– opiniowanie zatrudnienia nauczycieli
– opiniowanie i uchwalanie planów nauczania na kierunkach
b) możliwość dostępu do bieżących i ważnych informacji dla całej społeczności akademickiej naszego wydziału
c) idealna okazja dla reprezentantów innych organizacji (np. Kół naukowych), aby podkreślić swoją obecność na Wydziale

Z naszej strony uczęszczanie na posiedzenia Rady Wydziału w jak największym gronie jest kwestią priorytetową. Przede wszystkim ze względu na to, że wówczas mamy dużo większą możliwość posiadania decydującego głosu w głosowaniach nad poszczególnymi Uchwałami, ale również, dlatego, że wówczas głos studentów jest najbardziej zauważalny i doceniany przez Władze Wydziału.

W trakcie posiedzeń Rady Wydziałów prowadzi się bardzo ważne i szczegółowe dyskusje nad sprawami związanymi z procesem dydaktycznym na naszym Wydziale. Obecność studentów z różnych kierunków i semestrów pozwala na zwrócenie konkretnych uwag i rozwiązań osób, których w największym stopniu dotyczy dana dyskusja.

Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w posiedzeniach Rady Wydziału zapraszamy do naszego pokoju (pok. 46a), dyskusji na grupie czy naszej stronie na facebooku. Z chęcią odpowiemy na Wasze pytania.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w posiedzeniach Rady Wydziału należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy: