Samorząd

Działalność WRS

Wydziałowa Rada Samorządu ma dwa rodzaje zadań. Są to zadania statutowe, do których została ona powołana i które ma obowiązek realizować. Ma także zadania dodatkowe, których nie musi wykonywać, jednak znacznie ułatwiają i uprzyjemniają życie studentom. Z tego właśnie powodu również się ich podejmujemy.


Do statutowych zadań WRS należy:

 • opiniowanie planu zajęć
 • opiniowanie planu sesji egzaminacyjnej
 • opiniowanie podań studentów o zasiłek losowy lub umorzenie bądź rozłożenie na raty opłat za niezaliczone przedmioty
 • ustalanie zasad przyznawania stypendiów naukowych
 • udzielamy informacji dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji
 • interweniujemy w przypadku łamania praw studentów
 • staramy się o miejsca w akademikach dla naszego wydziału
 • bierzemy udział w comiesięcznych posiedzeniach Rady Wydziału


Dodatkowe zadania WRS to:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, świątecznych i turystycznych
 • przyznajemy nagrody w konkursie „Złota Kreda”
 • wypożyczamy kalkulatory i kable sieciowe
 • organizujemy Kiermasz Książek
 • prowadzimy listę informacyjną elka-info
 • pomagamy studentom wyjechać za granicę w ramach wymian (np. Socrates, Erasmus, Athens)
 • opiekujemy się studentami przyjeżdżającymi na wymianę
 • sprzedajemy koszulki wydziałowe i inne gadżety z logo WEiTI
 • prowadzimy spotkania z I semestrem w ramach Orientacji

Comments are closed