Skład

Jędrzej Ciborowski
e-mail: jciborowski@samorzad.elka.pw.edu.pl
Przewodniczący WRS
Członek Wydziałowej Komisji Akredytacji Przedmiotów
Członek Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
Delegat do Parlamentu Studentów PW
Członek Rady Wydziału

Marek Baranowski
e-mail: mbaranowski@samorzad.elka.pw.edu.pl
Delegat do Komisji Finansowo-Gospodarczej SSPW
Członek Rady Wydziału

inż. Kamila Cipior
e-mail: kcipior@samorzad.elka.pw.edu.pl
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej
Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
Delegat do Komisji Kwaterunkowej SSPW
Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kształcenia
Członek Rady Wydziału

Aleksandra Iskrzyńska
e-mail: aiskrzynska@samorzad.elka.pw.edu.pl
Delegat do Komisji Zagranicznej SSPW
Członek Rady Wydziału

Tomasz Łomża
e-mail: tlomza@samorzad.elka.pw.edu.pl
Członek Rady Wydziału

Franciszek Milczarski
e-mail: fmilczarski@samorzad.elka.pw.edu.pl
Członek Rady Wydziału

mgr inż. Wojciech Niespodziany
e-mail: wniespodziany@samorzad.elka.pw.edu.pl
Delegat do Komisji Dydaktycznej SSPW
Delegat do Komisji Socjalnej SSPW
Delegat do Parlamentu Studentów PW
Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kształcenia
Ekspert studencki Senackiej Komisji ds. Kształcenia
Członek zespołu Rektorskiej Komisji ds. Standaryzacji Obsługi i Dokumentowania Toku Studiów
Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
Członek Rady Wydziału
Pełnomocnik Przewodniczącego WRS ds. Administracyjnych

Michał Tchórzewski
Pełnomocnik Przewodniczącego SSPW ds. Przeprowadzania Akcji Parkingowej na terenie „BIS”
Delegat do Komisji Informacji i Promocji SSPW

Comments are closed