Opinie o nowej kadencji Władz Dziekańskich

Elkowicze, dobiega końca pierwszy semestr działalności nowej kadencji Władz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Niektórzy z Was na pewno mieli okazję poznać nowego Prodziekana ds. Nauczania – dr. Daniela Paczesnego, spotkać ponownie Prodziekana ds. Studenckich – dr. Zbigniewa Gajo czy zapoznać się z nową formą pracy dziekanatów i jej pani Kierownik Joanny Zatorskiej. Jako Wasi przedstawicie na EiTI chcemy poznać Wasze zdanie odnośnie zmian jakie zostały dotychczas poczynione.

Dlatego prosimy Was o opinie i zachęcamy do wypełnienia ankiety

Pytania dotyczące współpracy z Prodziekanem ds. Studenckich:
  1. (pole wymagane)
Pytania dotyczące współpracy z Prodziekanem ds. Nauczania:
  1. (pole wymagane)
Pytania dotyczące nowego podziału Dziekanatu
  1. (pole wymagane)
Pytania dodatkowe:
  1. (pole wymagane)
  2. (pole wymagane)
 

Wigilia Wydziałowa i Chór Świętego Mikołaja

Czy chciałeś kiedyś podzielić się opłatkiem z dziekanem? A może porozmawiać z profesorami w luźniejszej atmosferze? Czy nie chciałbyś przed świętami spędzić trochę czasu z innymi studentami, np. śpiewając kolędy? A może jesteś dopiero na pierwszym roku i chciałbyś poczuć ducha wydziału?

Jeśli TAK to mamy dla Ciebie idealny pomysł!

Tradycją jest, że nasz samorząd organizuje przed świętami wigilię dla całego wydziału, więc i w tym roku Was nie zawiedziemy i zapraszamy na to radosne wydarzenie. Oczywiście wigilia nie byłaby wigilią, gdyby zabrakło na niej naszego Dziekana, Rektora, profesorów oraz innych dostojnych gości.

Zapewniamy Was, że nie zabraknie opłatków, składania życzeń, uścisków i kolęd. Gdy już skończymy dzielenie się opłatkiem, a Dziekan uraczy Nas swoją świąteczną przemową, zachęcamy Was do spróbowania czerwonego barszczu, pierogów czy innych wigilijnych przekąsek, które dla Was przygotujemy, żebyście poczuli rodzinną atmosferę.

WYDARZENIE

Dodatkowo kontynuując tradycję wspólnego kolędowania chcemy zorganizować Chór Świętego Mikołaja, który zaśpiewa powszechnie znane nam kolędy podczas naszej Wigilii na zgłoszenia czekamy do 18 grudnia


Koło Naukowe Foka rekrutuje

Koło Naukowe Foka rekrutuje!

Zajmujemy się elektroniką sprzętową i fotoakustyką. Fotoakustyka jest niezwykle ciekawą i dynamicznie rozwijającą się techniką pomiarową o szerokich zastosowaniach. Nasz zespół ma już silną pozycję naukową w dziedzinie fotoakustyki w Polsce. Naszym celem jest teraz dołączenie do grona liderów na poziomie światowym!
Opiekunem Koła Naukowego Foka jest prof. Tomasz Starecki (obecnie dyrektor ISE, w poprzedniej kadencji – prodziekan WEiTI). Z racji nawiązania współpracy z zagranicznymi ośrodkami, przed naszym Kołem otworzyły się nowe możliwości. Z tego powodu poszukujemy ambitnych, chętnych do pracy i nauki studentów. Nasze koło jest nastawione na realizację ciekawych projektów i rozwój naukowy naszych członków.

Co oferujemy?
– możliwość wykonania prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich mających praktyczne zastosowanie w pomiarach fotoakustycznych,
– możliwość udziału w projektach we współpracy z Rice University (Houston, USA) oraz Politecnico di Bari (Bari, Włochy), w tym uczestnictwo w stażach naukowych na tych uczelniach,
– rozwój kariery naukowej, a w szczególności współautorstwo artykułów naukowych publikowanych w czołowych międzynarodowych czasopismach oraz uczestnictwo w zagranicznych konferencjach.

Poszukujemy studentek i studentów:
– zainteresowanych pracą naukową,
– samodzielnych,
– pracowitych,
– terminowo wywiązujących się z powierzonych zadań,
– mogących wykazać się dobrymi ocenami ze studiów i/lub innymi osiągnięciami,
– preferowane będą osoby nie podejmujące aktualnie pracy zawodowej.

Wymagania merytoryczne:
– znajomość podstaw projektowania i uruchamiania układów elektronicznych analogowych i / lub cyfrowych,
– dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiająca swobodną komunikację i pisanie artykułów naukowych),
– dodatkowym atutem będzie znajomość środowisk / narzędzi do programowania i projektowania układów elektronicznych (np. Altium, LabView, Keil, Quartus).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem e-mail: foka@ise.pw.edu.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. krótkie CV wraz z wykazem posiadanych umiejętności,
2. wykaz ocen ze studiów (może być zrzut ekranu z ERESa, skan suplementu dyplomu, wykaz uzyskany w dziekanacie),
3. krótkie uzasadnienie chęci uczestnictwa w Kole.

Laser Tag dla studentów EiTI

img_5237

Miło nam ogłosić, że w ramach naszych wypraw integracyjnych po raz kolejny zawitamy do naszego partnera – W5 Arena

W5 Arena to obiekt blisko PW na stadionie Skry z polem walki niemal 1000m2. Idealne miejsce żeby po zajęciach wpaść na partyjkę Laser Taga. Do tego możliwość odpoczynku w sali, barze lub ogródku letnim.
Sprawdź czy twój zespół z labów będzie równie dobrze zgrany na polu walki!

Laserowy paintball w W5 Arena to sport, zabawa i rozrywka dla każdego, gwarantująca wysoki poziom adrenaliny.
www.w5arena.pl

W szczególności zapraszamy studentów I semestru. Nasz event odbędzie się 19.10.2016 o godzinie 18.00. Poniżej znajduję się formularz do zapisów.


#w5arena #paintball #battle #active #strzelamdlaw5

Deklaracje semestralne

21 czerwca 2016 roku podczas Komisji Rady Wydziału ds. Kształcenia, zastępcy Dyrektorów Instytutów ds. Dydaktyki wyrazili zaniepokojenie, z powodu niewielkiej ilości deklaracji semestralnych jakie zostały złożone przez studentów do tej pory. Odsetek deklaracji jest dużo mniejszy niż był zazwyczaj. Najmniej deklaracji złożonych zostało wśród studentów na studiach 2. stopnia oraz semestrów 5-9 na studiach 1. stopnia.

Przypomnijmy, iż:

„Poczynając od pierwszego semestru studiów studenci zapisują się na przedmioty składając deklaracje semestralne. Deklaracje semestralne zawierają zestawy przedmiotów, na które studenci chcą uczęszczać w następnym semestrze. Studenci składają deklaracje semestralne przez Internet w ostatnich tygodniach zajęć, nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej. Niezłożenie deklaracji semestralnej w tym terminie odpowiada złożeniu deklaracji pustej, co oznacza deklarację nieuczęszczania na żadne przedmioty w następnym semestrze.”

Często przychodzicie do nas na początku nowego semestru z prośbą, czy możemy coś zrobić by przedmiot został uruchomiony, ponieważ Wam brakuje go do absolutorium. Niestety wtedy nic nie możemy zrobić, bo jest już za późno na jakiekolwiek zmiany. Przedmioty, które pod koniec czerwca nie osiągną pułapu ~10-12 osób zapisanych na przedmiot, nie mogą zostać uruchomione. Dlatego jako Wasi przedstawiciele na wydziale bardzo prosimy byście złożyli deklaracje (w szczególności na przedmioty obieralne) tak by przedmioty na które chcecie uczęszczać ruszyły.

Dokładną instrukcje, do złożenia deklaracji, znajdziecie w rozdziale 7 naszego poradnika. >klik<

Zasady zapisów na przedmioty są szczegółowo opisane na stronie wydziału. >klik<

Czas na złożenie deklaracji macie do 30 czerwca bieżącego roku. >klik<

Najczęściej zadawane pytania pod koniec semestru

Jak co semestr otrzymujemy od Was wiele pytań związanych z kończącym się właśnie semestrem. Z tego względu postanowiliśmy stworzyć krótkie wytłumaczenie najczęściej zadawanych pytań.

1. Jaką liczbę JD/JDK mogę stracić, aby pomimo tego uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów?

W przypadku Elastycznego Systemu Studiów nie należy sugerować się tym ile jednostek można stracić. Specyfika tego systemu wymaga zwrócenia uwagi na tak zwane „rygory studiów”, czyli opis minimalnych wymagań jakie należy spełnić, żeby uzyskać rejestrację na kolejny semestr.

Rygory studiów dostępne są pod adresem – https://eres.elka.pw.edu.pl/eres/www_ryg.displ_rygx

Uwaga! Na każdy semestr określona jest liczba jednostek dydaktycznych (JD) oraz jednostek dydaktycznych kierunkowych (JDK), które trzeba mieć na koniec semestru. Należy spełnić jednocześnie warunek minimalnej ilość JD i JDK.

2. Brakuje mi JD/JDK, aby uzyskać rejestrację. Co w takim wypadku?

W takim przypadku jeśli co najmniej jednym z niezliczonych przedmiotów jest przedmiot egzaminacyjny należy poprosić o egzamin komisyjny z jednego wybranego niezliczonego przedmiotu.

Prośbę należy skierować do Prodziekana ds. Nauczania w specjalnie wyznaczonym przez niego dniu. Następnego dnia od rana odbywają się egzaminy z poszczególnych przedmiotów.

Uwaga! Komis jest egzaminem ostatniej szansy. Od niego zależy być albo nie być studenta na wydziale, dlatego też komis nie jest przyznawany jako dodatkowy termin egzaminu osobom, które mają pewną sytuację na studiach.

3. Nie zaliczyłem egzaminu komisyjnego. Czy to już koniec?

Sytuacja nieco się komplikuje jednakże istnieje jeszcze realna szansa na uzyskanie rejestracji warunkowej na kolejny semestr. W tym momencie należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału o warunkową rejestrację na kolejny semestr. Trzeba pamiętać o terminach wyznaczonych przez Dziekanat, gdyż następnego dnia Dziekan przyjmuje tylko i wyłącznie osoby, które złożyły podanie w wyznaczonym terminie!

Decyzja podejmowana przez Dziekana jest decyzją ostateczną i nie ma możliwości odwołania się od niej.

4. Nie zaliczyłem sesji. Zarekrutowałem się ponownie i co mam teraz zrobić?

Student, który będąc aktualnie studentem EiTI, z jakichkolwiek powodów, chce ponownie wziąć udział w rekrutacji na ten sam kierunek, na którym jest obecnie, ma prawo to zrobić. W momencie, gdy zostanie przyjęty na studia w procesie ponownej rekrutacji, przy składaniu dokumentów zostanie poproszony o podjęcie decyzji: czy zostaje na kierunku obecnym, czy zostaje skreślony ze “starych studiów” i jest rejestrowany jako nowy student.

W przypadku, gdy “w sesji nie poszło”, wybieramy rejestrację na nowy kierunek. W przypadku, gdy udało nam się zaliczyć przedmioty i chcemy kontynuować studia na starym kierunku, nie donosimy dokumentów.

5. Nie zaliczyłem sesji i nie zarekrutowałem się ponownie.

Nic nie da się zrobić w takiej sytuacji. Niezależnie od tego, czy zostaną wolne miejsca na kierunku czy też nie. Student, aby znaleźć się na studiach musi przejść proces rekrutacji. Jedynym rozwiązaniem jest zarekrutowanie się na studia przy najbliższej okazji.

6. Nie zaliczyłem przedmiotu. Czy muszę zaliczyć go w następnym semestrze?

Elastyczny System Studiów pozwala na to, aby nie deklarować w kolejnym semestrze niezaliczonych przedmiotów, jednakże należy pamiętać o semestrach krytycznych, do których należy dany przedmiot zaliczyć.

Niezaliczone przedmioty powinny zostać zadeklarowane automatycznie, jednakże warto sprawdzić czy rzeczywiście się tak stało. W przypadku, kiedy nie chcemy realizować niezaliczonego przedmiotu w kolejnym semestrze należy go wydeklarować!

7. Ile muszę wyrobić przedmiotów z klasy NES?

Przedmiot „Prawo” znajdujący się w planie studiów na pierwszym semestrze wyrabia jednostki z klasy NES na pierwszym etapie. Do końca drugiego etapu należy zaliczyć jeszcze dwa odchamy, które warto zrealizować na początkowych semestrach.

8. Do kiedy muszę zaliczyć języki?

Na I stopniu studiów każdy student musi wyrobić 12 JD języków obcych oraz zaliczyć egzamin B2. Szczegółowe zasady w jaki sposób zalicza się języki opisane są na stronach SJO, a pomocy udzielić mogą pracownicy SJO.

Na Wydziale EiTI każdego studenta dotyczą dwa warunki: musi wyrobić 12 JD (1JD = 1h/tyg. języka) oraz te 12JD musi zostać zaliczone do 6 sem włącznie. Niespełnienie tych warunków powoduje skreślenie z listy studentów. ERES umożliwia elastyczne deklarowanie języków.

9. Mam certyfikat z B2. Czy muszę zapisać się na LOT?

Lektorat Ogólnotechniczny jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów, którzy zaliczyli egzamin B2 przed rozpoczęciem zajęć z języków obcych na ich Wydziale i nie uczestniczyli w zajęciach modułowych z języka angielskiego

10. Chciałbym zmienić kierunek. Co muszę zrobić?

Zgodnie z Regulaminem Studiów student może przenieść się na inny kierunek studiów w ramach wydziału, na inny wydział Politechniki Warszawskiej lub z innej uczelni do Politechniki Warszawskiej, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na wydziale lub w uczelni, które opuszcza.

O przeniesienie może się ubiegać student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub pierwszy semestr studiów na studiach drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo zostało to opisane przez naszego kolegę Wojtka Niespodziewanego w tym  poradniku.  Zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do nas przy pomocy formularza kontaktowego