Stypendium Rektora – Lista ostateczna (18L)

Publikujemy poniżej ostateczną listę, która została zatwierdzona przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.
Nie ma jeszcze decyzji umożliwiających wypłacanie stypendium. Dokumenty są w trakcie przygotowań, ale również muszą zostać zatwierdzone przez OKS.
Informacja pojawi się na naszej stronie.

LISTA OSTATECZNA