Najczęściej zadawane pytania pod koniec semestru

Jak co semestr otrzymujemy od Was wiele pytań związanych z kończącym się właśnie semestrem. Z tego względu postanowiliśmy stworzyć krótkie wytłumaczenie najczęściej zadawanych pytań.

1. Jaką liczbę JD/JDK mogę stracić, aby pomimo tego uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów?

W przypadku Elastycznego Systemu Studiów nie należy sugerować się tym ile jednostek można stracić. Specyfika tego systemu wymaga zwrócenia uwagi na tak zwane „rygory studiów”, czyli opis minimalnych wymagań jakie należy spełnić, żeby uzyskać rejestrację na kolejny semestr.

Rygory studiów dostępne są pod adresem – https://eres.elka.pw.edu.pl/eres/www_ryg.displ_rygx

Uwaga! Na każdy semestr określona jest liczba jednostek dydaktycznych (JD) oraz jednostek dydaktycznych kierunkowych (JDK), które trzeba mieć na koniec semestru. Należy spełnić jednocześnie warunek minimalnej ilość JD i JDK.

2. Brakuje mi JD/JDK, aby uzyskać rejestrację. Co w takim wypadku?

W takim przypadku jeśli co najmniej jednym z niezliczonych przedmiotów jest przedmiot egzaminacyjny należy poprosić o egzamin komisyjny z jednego wybranego niezliczonego przedmiotu.

Prośbę należy skierować do Prodziekana ds. Nauczania w specjalnie wyznaczonym przez niego dniu. Następnego dnia od rana odbywają się egzaminy z poszczególnych przedmiotów.

Uwaga! Komis jest egzaminem ostatniej szansy. Od niego zależy być albo nie być studenta na wydziale, dlatego też komis nie jest przyznawany jako dodatkowy termin egzaminu osobom, które mają pewną sytuację na studiach.

3. Nie zaliczyłem egzaminu komisyjnego. Czy to już koniec?

Sytuacja nieco się komplikuje jednakże istnieje jeszcze realna szansa na uzyskanie rejestracji warunkowej na kolejny semestr. W tym momencie należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału o warunkową rejestrację na kolejny semestr. Trzeba pamiętać o terminach wyznaczonych przez Dziekanat, gdyż następnego dnia Dziekan przyjmuje tylko i wyłącznie osoby, które złożyły podanie w wyznaczonym terminie!

Decyzja podejmowana przez Dziekana jest decyzją ostateczną i nie ma możliwości odwołania się od niej.

4. Nie zaliczyłem sesji. Zarekrutowałem się ponownie i co mam teraz zrobić?

Student, który będąc aktualnie studentem EiTI, z jakichkolwiek powodów, chce ponownie wziąć udział w rekrutacji na ten sam kierunek, na którym jest obecnie, ma prawo to zrobić. W momencie, gdy zostanie przyjęty na studia w procesie ponownej rekrutacji, przy składaniu dokumentów zostanie poproszony o podjęcie decyzji: czy zostaje na kierunku obecnym, czy zostaje skreślony ze “starych studiów” i jest rejestrowany jako nowy student.

W przypadku, gdy “w sesji nie poszło”, wybieramy rejestrację na nowy kierunek. W przypadku, gdy udało nam się zaliczyć przedmioty i chcemy kontynuować studia na starym kierunku, nie donosimy dokumentów.

5. Nie zaliczyłem sesji i nie zarekrutowałem się ponownie.

Nic nie da się zrobić w takiej sytuacji. Niezależnie od tego, czy zostaną wolne miejsca na kierunku czy też nie. Student, aby znaleźć się na studiach musi przejść proces rekrutacji. Jedynym rozwiązaniem jest zarekrutowanie się na studia przy najbliższej okazji.

6. Nie zaliczyłem przedmiotu. Czy muszę zaliczyć go w następnym semestrze?

Elastyczny System Studiów pozwala na to, aby nie deklarować w kolejnym semestrze niezaliczonych przedmiotów, jednakże należy pamiętać o semestrach krytycznych, do których należy dany przedmiot zaliczyć.

Niezaliczone przedmioty powinny zostać zadeklarowane automatycznie, jednakże warto sprawdzić czy rzeczywiście się tak stało. W przypadku, kiedy nie chcemy realizować niezaliczonego przedmiotu w kolejnym semestrze należy go wydeklarować!

7. Ile muszę wyrobić przedmiotów z klasy NES?

Przedmiot „Prawo” znajdujący się w planie studiów na pierwszym semestrze wyrabia jednostki z klasy NES na pierwszym etapie. Do końca drugiego etapu należy zaliczyć jeszcze dwa odchamy, które warto zrealizować na początkowych semestrach.

8. Do kiedy muszę zaliczyć języki?

Na I stopniu studiów każdy student musi wyrobić 12 JD języków obcych oraz zaliczyć egzamin B2. Szczegółowe zasady w jaki sposób zalicza się języki opisane są na stronach SJO, a pomocy udzielić mogą pracownicy SJO.

Na Wydziale EiTI każdego studenta dotyczą dwa warunki: musi wyrobić 12 JD (1JD = 1h/tyg. języka) oraz te 12JD musi zostać zaliczone do 6 sem włącznie. Niespełnienie tych warunków powoduje skreślenie z listy studentów. ERES umożliwia elastyczne deklarowanie języków.

9. Mam certyfikat z B2. Czy muszę zapisać się na LOT?

Lektorat Ogólnotechniczny jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów, którzy zaliczyli egzamin B2 przed rozpoczęciem zajęć z języków obcych na ich Wydziale i nie uczestniczyli w zajęciach modułowych z języka angielskiego

10. Chciałbym zmienić kierunek. Co muszę zrobić?

Zgodnie z Regulaminem Studiów student może przenieść się na inny kierunek studiów w ramach wydziału, na inny wydział Politechniki Warszawskiej lub z innej uczelni do Politechniki Warszawskiej, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na wydziale lub w uczelni, które opuszcza.

O przeniesienie może się ubiegać student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub pierwszy semestr studiów na studiach drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo zostało to opisane przez naszego kolegę Wojtka Niespodziewanego w tym  poradniku.  Zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do nas przy pomocy formularza kontaktowego

[Kwaterunek] Dzisiaj koniec prefencji

Każda osoba, która chce w przyszłym roku mieszkać w akademiku, powinna złożyć preferencje. Jeśli chcecie zostać w tym samym pokoju – też składacie preferencje! Brak złożonych preferencji oznacza, że obojętne Wam do jakiego pokoju traficie. Jeśli nie powiecie nam wprost, gdzie chcecie mieszkać, to – UWAGA! – możecie tam nie trafić! A czasu macie niewiele! Wniosek komisji o doinstalowanie do systemu modułu czytania w myślach wciąż nie został rozpatrzony 😉

Akademiki wydziałowe, w których możecie otrzymać miejsca, to DS Riviera i DS Ustronie. Dysponujemy też małymi pulami miejsc w DS Akademik i DS Tatrzańska. W tych akademikach możecie otrzymać miejsce nawet nie mając zasiedzenia.

W pozostałych akademikach otrzymacie pokój jedynie jeśli spełnicie wszystkie poniższe warunki:

– otrzymaliście swój przydział przez system w akcji kwaterunkowej na rok 2015/16 (a nie z Banku Miejsc lub innymi drogami),
– mieszkacie tym obecnie (jeśli więc w trakcie roku zmieniliście pokój, to tracicie zasiedzenie),
– macie skład większościowy na pokój lub segment (w zależności od układu miejsc w akademiku) – tzn. co najmniej 51% osób mieszkających w segmencie spełnia te warunki.

Zasiedzenia nie obejmują pokoi jednoosobowych. Osoby mieszkające obecnie w takich pokojach powinny uzasadnić swoją preferencję, jeśli chcą tam zostać.

Jeśli chodzi o akademiki wydziałowe, to dysponujemy następującymi miejscami:

 • DS Riviera – w tym akademiku mamy najwięcej miejsc. Są to segmenty 3-osoby + 3-osoby oraz samodzielne pokoje 2-osobowe. Tych drugich jest jednak niewiele, są przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób niepełnosprawnych i małżeństw. Każdy segment i pokój samodzielny zawiera łazienkę.

 • DS Ustronie – pokoje 2-osobowe. Łazienki na korytarzu.

 • DS Akademik – niewielka pula samodzielnych 2- i 3-osobowych. Łazienki na korytarzu.

 • DS Tatrzańska – niewielka pula pokoi w segmentach 2+2. Łazienki w segmencie.

Zachęcamy przede wszystkim do składania preferencji na DS Riviera i DS Ustronie.

Składanie preferencji w systemie

Jeśli przemyśleliście dokładnie, gdzie chcecie mieszkać, czas zaznaczyć to w systemie. Jeśli chcecie mieszkać w pokoju lub segmencie razem ze znajomymi pamiętajcie, żeby tworząc preferencje zaznaczyć opcję Zakładam skład albo dołączyć do składu utworzonego przez inną osobę.

Jeśli Wasz międzywydziałowy skład chce mieszkać w akademiku, który nie jest akademikiem wydziałowym EiTI, to skład powinna zakładać osoba, dla której jest to akademik wydziałowy.

Jeśli wiecie, w którym pokoju chcecie mieszkać (szczególnie, gdy chcecie zostać w tym samym pokoju), postarajcie się wybrać konkretny numer pokoju. Jednak, gdy zmieniacie akademik lub pokój, nie wybierajcie numeru na chybił-trafił! Tworząc preferencje możecie wybrać wielkość pokoju i zakres pięter, na których chcecie mieszkać, ewentualne dodatkowe uwagi wpiszcie w pole opis.

Opis – właśnie – to bardzo ważne pole. Jeśli nie chcecie mieszkać z kimś w pokoju, ale wolelibyście mieszkać z nim po sąsiedzku – np. na tym samym piętrze/w tym samym akademiku, zaznaczcie to koniecznie w opisie. Jeśli z kimś nie chcecie mieszkać – też to napiszcie! Jeśli nie podacie informacji wprost, to raczej na to nie wpadniemy.

Jeśli chcecie mieszkać ze znajomym, który nie wziął udziału w tej akcji kwaterunkowej, ale weźmie w następnych (np. jako kandydat na studia I lub II stopnia albo w akcji uzupełniającej) to też to zaznaczcie. W uwagach podajcie jego imię i nazwisko oraz akcję, w której planuje brać udział. Bądźcie przy tym rozsądni – jeśli Wasz znajomy nie dostanie miejsca w akcji, bo np. zapomni się zarejestrować, to najprawdopodobniej dostaniecie przypadkowego współlokatora z Banku Miejsc!

Jeśli marzy Wam się pokój 1-osobowy, to chcemy Was ostrzec, że to bardzo odważne marzenia 😉 Jedynki to mniej niż 3% wszystkich miejsc, którymi dysponujemy jako wydział. Dlatego jeśli chcecie zaryzykować i o taką aplikować, to wysilcie się nieco i napiszcie, czemu to właśnie Wam należy się to miejsce. Koniecznie zaznaczcie, gdzie chcecie mieszkać, jeśli nie otrzymacie wymarzonego pokoju!

Bardzo prosimy o rozważne składanie wniosków osoby, które aplikują o akademik “na wszelki wypadek”. Wasza rezygnacja może popsuć skład Waszym znajomym. Jeśli zdecydujecie się zrezygnować z otrzymanego miejsca, powiadomcie o tym jak najszybciej Wydziałową Komisję Kwaterunkową i swoich współlokatorów.

Więcej informacji znajdziecie oczywiście w Poradniku Kwaterowania, w szczególności w rozdziale Preferencje pokoju.

Składanie preferencji będzie otwarte do wtorku 31 maja. Nie przegapcie terminu! Przypomnijcie o składaniu preferencji znajomym 🙂

Pomóż na Dniach Otwartych!

Wielkimi krokami zbliżają się Drzwi Otwarte WEITI 2016. Z tego powodu, jak co roku, szukamy chętnych do pomocy studentów naszego wydziału. Do Waszych zadań będzie należało opowiadanie młodszym kolegom o Elce, oprowadzanie po gmachu Elektroniki czy np. wyłapywanie przyszłych elkowiczów z tłumu w Gmachu Głównym

Drzwi Otwarte odbędą się 23 i 24 kwietnia w godzinach od 9 do 15. Każdy pomocnik może liczyć na wdzięczność WRS wyrażoną w sposób adekwatny do Waszych potrzeb.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod adresem kbak@samorzad.elka.pw.edu.pl


Zagraj na Elkonaliach 2016

TV_reklama-1024x576

Pojawia się taki czas na wiosnę, gdy studenckie życie staje się piękne. Czas wypełniony muzyką, tańcem i śpiewem to właśnie Juwenalia. W połowie studenckich szaleństw, już 12 maja odbędzie się wyjątkowy i niepowtarzalny piknik największego wydziału PW – ELKONALIA!

Jest to jedna z wielu imprez na świeżym powietrzu, gdzie przy grillowanych smakołykach popijając studenckim złotym napojem, można posłuchać naprawdę dobrej muzyki.

UWAGA!

Twoją pasją jest muzyka i chcesz wystąpić na scenie podczas Juwenaliów Wydziału EiTI?? Nie zwlekaj, czekamy właśnie na Ciebie! Gwarantujemy studencki klimat i niezapomnianą zabawę! Termin nadsyłania zgłoszeń mija w piątek, 29 kwietnia

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. (wymagane)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 

Szkolenie SEP

SzkolenieSEP (2)

W dniu 16 kwietnia o godzinie 9.00 rozpoczniemy szkolenie SEP. Zajmie ono około 5 godzin, po czym rozpocznie się egzamin. Zarezerwujcie więc sobie poranek oraz popołudnie. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenerów z Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uprawnienia SEP są honorowane na całym świecie, jako jedyne takie uprawnienia elektryczne, które można uzyskać w Polsce. Dzięki działaniom prodziekana dr inż. Zbigniewa Gajo udało nam się uzyskać preferencyjną cenę szkolenia:

cena dla studentów EiTI:

 • uprawnienia E: 320 zł,
 • uprawnienia E+D: 505 zł

cena dla pozostałych:

 • uprawnienia E: 350 zł
 • uprawnienia E+D: 550 zł

Miejsc na szkolenie jest 70. Prosimy o wypełnienie formularza.

 

Osoby które zostaną zapisane na szkolenie dostaną maila z dokładnymi informacjami dotyczącymi szkolenia. Po otrzymaniu wiadomości prosimy o jak najszybsze wpłaty. Godziny dyżurów dostaniecie w mailu oraz zostaną one opublikowane na fanpagu naszego WRSu.

banner_kolor

TRAMPOLINY Z WRS EITI

Trampoliny

Jeżeli masz dość statyczności rusz się z nami!

Skacz jak napięcie, propaguj się po trampolinach jak fala TEM. Odbij się od dna jak student po komisie. Idź z nami, a nie pożałujesz.

GODZINY
Pierwsze wejście 20:00
Drugie wejście 21:00

Składka Studentów:
Studenci WEiTI 12 zł
Pozostali 20 zł

Informacje o sposobach płatności zostaną wysłane zapisanym osobom na podany w formularzu adres email.

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona (88). Informacje o liczbie dostępnych miejsc będziemy podawać na stronie wydarzenia starając się to robić na bieżąco.

Na terenie parku trampolin należy mieć skarpetki antypoślizgowe, które można zakupić w kasie (5zł). Nie są one wliczone w cenę biletu.